Történelem I.

A szakkör tematikája a történelem korszakaira épül. A tananyaghoz kapcsolódóan, de annál sokkal részletesebben, széleskörűbben, játékosabban tekintjük át a különböző időszakokat. Az őskortól indultunk, majd az ókori Kelet népeivel ismerkedtünk, végül a görög és a római nép történelmével zártunk. A gyerekek önálló és csoportos otthoni kutatási feladatokat is kaptak, melyekről kiselőadások, gyakorlati munkák keretében számoltak be a szakköri foglalkozások alkalmával. Gyűjtött anyagokból közösen tablókat készítettünk, piramist építettünk stb. A témához kapcsolódóan ókori mítoszt dramatizáltunk, filmrészleteket elemeztünk.

időszak téma
február Mivel foglalkozunk majd a szakkörön? Felmérés. Csoportalakítás.
március Az őskor, a történelem kezdetei. Az őskor korszakai
április Az ókori Kelet népei
május Az ókori görögök. A görög istenek.
június Az ókori Róma

Sportnap – DÖK

A KT Bem József Általános Iskolában már hagyomány, a vakáció előtt a DÖK nap keretében sportnapot tarunk. Az alsó tagozatosok számára hívtunk egy csúszdát, melyen beosztva osztályonként 20 percet csúszkálhattak, valamint ugyanannyi ideig egy 6 m átmérőjű trambulinon is ugrálhattak. Ezután osztály szinten folytatták a sportolást. A felső tagozatosok számára a tornateremben a testnevelő kollégák a szervezők által leadott tervek alapján egy élmény dús váltóversenyt szerveztek, ahol sok-sok nevetés közt sportolás közben jól érezték magukat a gyerekek. A nap második felében tanár-diák mérkőzések következtek. Először a lányok mérkőztek meg a tanárnőkkel, majd a fiúk a férfi kollégákkal egy labdarúgómérkőzésen mérték össze erejüket. A végén egy igazságos döntetlen lett. A legfontosabb értéke a napnak, hogy élményekben gazdagon és sérülésmentesen testben és lélekben megerősödve közösen várjuk a vakációt.

Húsvét

A KT Bem József Általános Iskolában már hagyomány a tavaszi szünet előtt kézműves foglalkozások keretében a húsvéti hagyományok felelevenítése. Az alapokat természetesen hittanórán tanulják meg a gyerekek, ahol az egyház legnagyobb ünnepére, Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk. A foglalkozás keretein belül – érintve a hitvilágot is – a régi hagyományok felelevenítése került előtérbe. A tojásfestés volt az elsőszámú program. A tojások kifújása után következett a festés. Az alapszín a piros volt, és erre filctollal rajzolhattak a gyerekek. Közben a húsvéttal kapcsolatos népszokásokat vetítettünk ki a digitális táblára, és beszéltük át azokat. Mi az összefüggés a húsvéti nyúl, a tojás, a kiscsirke, stb. és a húsvét ünnepe között. A feltámadás, az újrakezdés, az élet megújulása. A locsolás is ehhez kapcsolódik, hiszen a víz maga az élet. A foglalkozás után a gyerekek örömmel vitték haza az általuk készített festett tojásokat.

Honismeret I.

A hon-és népismeret foglalkozásokon Kiskőrös és az encsi terület népismeretével, kultúrájával, antropológiájával és történelmével foglalkoztunk. A gyerekek megismerkedhettek a különböző népviseletekkel, zenékkel, az ehhez kapcsolódó történelmi előzményekkel 20 órában.

időszak téma
február Mi kötheti össze Kiskőröst és Encset? Török korban elnéptelenedtek, a Rákóczi-szabadságharc idején többször hadak gyülekezőhelyei voltak. Északi területekről települtek újjá. A két kistérségben, járásban betöltött vezető szerepük. A 19. század végén kiépített vasútvonalak jelentősége a két kisváros életében. A barokk templomok.
március 1848-as forradalom és szabadságharc helyi, Kiskőrös környéki és Abaúj megyei eseményei.
április A kiskőrösi népi hagyományok. Látogatás a Szlovák tájházban. Ismerkedés az idén 40 éves Szivárvány kiskőrösi néptáncegyüttes munkájával.
május Encs és környékének (Regéc, Boldogkő, Vizsoly, Gönc) történelme, népviselete, népzenéje. Ismerkedés az encsi Csikuska néptáncegyüttes tevékenységével.
június Kiskőrös újratelepítése a 18. században. Ebben az évben ünnepeljük városunk újratelepítésének 300. évfordulóját. Az új település fejlődése, lakóinak élete. Szlovák hagyományok.

Generációk közötti együttműködés I.

A generációk közötti együttműködések kialakítása már kisgyermek korban nagyon fontos. Az itt rögzült ismeretanyagok kihatnak egész életükre. A tematikában található rend szerint haladva 20 óra anyagát vettük át. A legfontosabb az idősek tiszteletben tartása mellett, kortársaink tisztelete is. Egy-egy kisfilm, videó, történet megnézésével, meghallgatásával alapoztuk meg a foglalkozások hangulatát. Ezek elgondolkodtató, kissé ráébresztő, gondolatkeltő 5-10 percek voltak. A gyerekek elmondták gondolataikat, érzéseiket a témával kapcsolatban. Persze néha elkalandoztak így folyamatosan adott mederben kellett tartani a beszélgetéseket. A családok nagyon különbözőek a csoportban és a körülmények is. Van ahol kistestvér, másik kamasz vagy nagyszülő is velük együtt él. A különbözőségek az elfogadásban nagyon kirívóak voltak. Időnként vitába szálltak egymással. Az egymás meggyőzésére törekvés viszont állandó feladatom volt vezetőként. A kamaszok nyilván főként a saját szempontrendszerüket ismerik el. Nehezen lehet őket befolyásolni. Igazán csak egy-egy elültetett gondolattal leginkább. Általában a szerényeb körülmények között élők igyekeztek meggyőzni társaikat hogy elfogadóbbak, megértőbbek kell, hogy legyenek. A vitakultúrájuk egészen biztosan fejlődött. dramatikus játékokat alkalmaztam, hogy bizalmi légkör alakuljon ki, ami az elfogadás alapja is.

időszak téma
február Generációk  általában. Az emberi élet szakaszai, fő jellemzők viselkedések.
március Csecsemő, kisgyermek, kamasz a családban.
április Idősek a családban. A csecsemő és a nagyszülő, a kisgyermek kapcsolata a nagyszülővel.
május A kamaszkor problémái, a kamasz és a nagyszülő-a fő támasz, aki meghallgat.

Személyes találkozó I. – Encs

 A személyes találkozók közül ebben az évben az első 2018. május 28-29-én volt Encs városában. A 15 gyermek mellett Bella Tibor és Lasztovicza László kísérő pedagógusok vettek részt a programban. Az utazás hosszú és fárasztó volt, de a déli órákban már Encsre értünk. Az első állomásunk az iskola volt, ahol Rácz László igazgató úr várta a kiskőrösi csoportot. Az éppen ekkor vizsgázó diákok tevékenységeit is láthattuk távolabbról. A vizsga után a diákjaink beszélgethettek az ottani diákokkal is, akik bemutatták az iskola épületeit, valamint az eszközöket is. A diákjaink számára érdekes volt látni a szakmai épületeket és gépeket. A délutáni órákban két várat is megtekintettünk. Boldogkőváralja és Regéc várai nagyon tetszettek diákjainknak. A rövid túra után a kísérő Bella Tibor történelem tanár úr érdekes történeteket mesélt a gyerekeknek a várakról, és történetükről. Másnap a Encs városát jártuk be, majd Miskolcon megtekintettük a felújított Diósgyőri várat. A vár szobáiban sok érdekes interaktív játék található, mely nagyon érdekelte és lekötötte a diákjainkat. A szállással és az étkezéssel is nagyon elégedettek voltak diákjaink.

Egészséges életmód fontossága I.

Az egészséges életmód fontosságát több oldalról mutatta be az előadó pedagógus. Először a helyes táplálkozás fontosságára helyezte a hangsúlyt, a táplálékpiramis alapján. Kiemelte a szénhidrátok mennyiségének a csökkentését, valamin nagy hangsúlyt fektetett a gyümölcsök fogyasztására, a vitaminok bevitelére. A táplálkozás összetétele mellett a mennyiségre, valamint időbeni eloszlásáról is szó volt. Erről tett fel kérdéseket visszacsatolásként a diákoknak. Sajnos kiderült mennyire tájékozatlan egy-két diák. A foglalkozás második felében a sporttal, az egészséges testmozgással foglalkoztunk. Az előadó elmondta, és kivetítővel ábrázolta is az élettani fontosságát a mozgásnak. A foglalkozás legvégén a tornaszobában labdajátékokkal fejezték be a foglalkozást a gyerekek legnagyobb örömére. A foglalkozás végén értékelték a gyerekek a foglalkozást, és egytől egyig nagyon tetszett nekik.

időszak téma
február Testünk egészsége, szűrővizsgálatok – tüdő, fog, vérvizsgálat
március A vér szerkezete, speciális szűrése
április Elsősegélynyújtási alapismeretek, gyakorlatok
május A stressz, életmentés, életvezetési ismeretek, a sport szerepe életünkben, táplálkozás
június Étel, élelmiszer, táplálékpiramis, az vagy amit megeszel, a legfontosabb tápanyagok

Csodák palotája

Szervezés: 2019. április végén felvettem a kapcsolatot a pályázatban érintett felsős tanulók szüleivel, gyerekekkel. (30 fő) Tájékoztattuk őket az utazásról, programokról. 3 nappal az utazás előtt pontosítottam a busz sofőrrel az időpontokat, programot. 2019. 05. 06. Reggel 7 órakor indultunk Kiskőrösről a LIDL parkolóból. Az úti cél Budapest Csodák Palotájának látogatása. Fél 10 előtt érkezett meg a csoport.  9.30-kor léptünk be a Palota ajtaján. Rengeteg játékot láthattak a gyerekek mindjárt. Az osztályfőnök csoportokra osztotta a diákokat, és minden csoport élére kinevezett egy-egy felelőst. Ő felelt, hogy a csoport egyben maradjon, hogy időben mindenki ott legyen a megbeszélt helyen. A sok játék lenyűgözte a gyerekeket, és a sodró program után jól esett az ebéd. Délután jó lett volna még barangolni a városban, de sajnos nagyon elromlott az idő, így hazautaztunk Kiskőrösre.
Csoportvezetők: Kovácsné Pszota Orsolya; Varga Gyula; Lasztovicza László
Kiskőrös, 2019. 05. 07.  

Angol oktatás 1-3 csoport

Ebben a félévben a nyelvtani kompetenciák mellett az íráskészségre fektettem nagyobb hangsúlyt. Nagy figyelmet fordítottam a levél és az e-mail írására, lévén hogy ez az angol érettségiknek és nyelvvizsgáknak is része. Hétről hétre új témaköröket dolgoztunk fel írásban, alkalmazván a már megtanult nyelvtanokat. Az újabb és újabb témakörök lehetővé tették a szókincs magasfokú fejlesztését, melyet a levélírás kapcsán is igyekeztem érvényre juttatni. Egyéni munka során képleírásokat, szituációs szerepjátékokat végeztünk, hogy a kommunikációs készség is előtérbe kerülhessen. A kommunikáció során alkalmaztam a már előzőleg abszolvált szókincset, nyelvtani formákat és igeidőket. A félév során előnybe részesítettem a pár illetve csoportmunkát is. Ezek során a gyengébb tanulók is érvényesülni tudtak.

  • Az 1. és 3. csoport angol nyelvi oktatása
  • A csoport tudásának felmérése
  • A csoport differenciálása, és a megadott tematika alapján való haladás

A februári és márciusi hónapban a csoport tudásának felmérése, és oktatása. A következő időszakban a kommunikáció fejlesztése IKT eszközök alkalmazásával.

időszak téma
február Countable and Uncountable nouns
március How much? How many?
április Subject and Object pronouns
május Ordinal number, Dates
június Special days, Celebrations

Angol oktatás 2-4 csoport

A félév során az írásbeli készségek fejlesztését igyekeztem szem előtt tartani, illetve az olvasásértési feladatokra próbáltam nagy hangsúlyt fektetni. A tanulók hétről – hétre írásban adtak számot az elsajátított témakörökről. Az írásbeli feladatok közül a levélírást próbáltam gyakoroltatni, mivel az része mind az angol érettséginek mind a különböző nyelvvizsgáknak. Változatos szövegértési feladatokkal sikerült a tanulók olvasásértési és közvetítési készségét fejleszteni.

Természetesen nem hanyagolhattam el az alapvető nyelvtani szerkezetek ismétlését és gyakorlását sem. Az egyes témakörökhöz kapcsolódó nyelvtani részeknél nagy előnyt jelentett a tanulók korábbi ismeretanyaga és tapasztalata, amely megkönnyítette mind az ismétlési fázist illetve felgyorsította a haladást.

A foglalkozások során a frontális tanári munkát igyekeztem háttérbe szorítani és minél nagyobb teret engedni a csoport- illetve pármunkának. Természetesen az írásbeli feladatoknál a tanulók egyéni munkavégzést alkalmaztak.

  • Az 2. és 4. csoport angol nyelvi oktatása
  • A csoport tudásának folyamatos felmérése
  • A csoport differenciálása, és a megadott tematika alapján való haladás

A februári és márciusi hónapban a csoport tudásának felmérése, és oktatása. A következő időszakban a szintrehozás mellett a kommunikáció fejlesztése, IKT eszközök alkalmazásával.