Főoldal

EFOP- 3.1.8-17-2017-00131

ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETVÁLTÓ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

 A KT Bem József Általános Iskola sikeresen pályázott az iskolák közötti együttműködésre épülő pályázatra. Ennek szakmai tervében megfogalmazott programelemei két nagy részre oszthatók. Az „A” programelem a hazai testvériskola és a pályázatban koordinációs szerepet betöltő Bem iskola közötti kapcsolattartás, valamint a koordináló intézményben működő szakmai és tanórán kívüli foglalkozásokat foglalja magába. A „B” programelem a külföldi testvériskolával való kapcsolattartásról szól. Intézményünk a szlovákiai Naszvad települése (Kiskőrös testvérvárosa) általános iskolájával vette fel a kapcsolatot a pályázat keretei között.

Intézményünk első lépésként kiválasztotta azokat a diákokat, aki a programokban részt vehetnek, ügyelve arra, hogy a HH/HHH-s tanulók arányosan vegyenek részt a pályázatban. Ezt a szülők aláírásaikkal jelezték és támogatták is. lehetőséget terem. Az „A” programelem is sokrétű feladatot, de egyben lehetőséget is nyújt iskolánknak. A tanórákhoz köthető foglalkozások között az idegen nyelv oktatása kiemelt óraszámmal bír. Az 50 diák 4 csoportban heti rendszerességgel vesz részt az angol nyelvi órákon. Ezen kívül 2 természetismeret, történelem, hon- és népismeret csoportokban is tanulnak a gyerekek. Az egészséges életmód és a generációk egymás közötti együttműködése mai társadalmunk fő értékeit képviseli.

A heti rendszerességű programelemeken kívül a tanulók napi, tanórán kívüli eseményeken is részt vettek/vesznek. A három részes előadás sorozat az egészséges életmód és a közösségi élet fontosságáról szól. Játékos foglalkozások keretein belül a nehéz szociális körülmények között élők és az érzékenyítő tréning egymás elfogadásáról szólt, míg a nemzetközi együttműködés a „B” programelem előkészítéseként szerepelt. Több olyan rendezvényünk is volt, ahol a diákjaink iskolánkra jellemző gyermekcentrikus programokon vehettek/vesznek részt. A Halloween, nemzeti ünnepeink mellett az ünnepváró alkalmaink: húsvét, advent, farsangi előkészületek és mulatságok szereplői voltak diákjaink. Nemzeti ünnepeinkre is készültek, vettek részt azon, március 15-e és október 23-a is ilyen volt. Műveltségi és sportvetélkedő is színesítette a programokat, valamint kirándultak is diákjaink Budapesten a Természettudományi Múzeumban és a Csodák Palotájában. Egész napos programelemként vettek részt az Európai Uniós vetélkedőn, a Városalapítók napján, a Szlovák nemzetiségi napon, valamint iskolánk Műsoros estjén is szerepeltek, igaz itt osztályközösségben vettek részt a programban. A legjobban a Balatongyöröki Smiling House Ifjúsági és Sporttábor tetszett nekik.

Személyes találkozók alkalmával több látogatást is tett a két iskola egymáshoz. Encsre a KT Bem József Általános Iskola 3 alkalommal, míg az SZSZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája kétszer látogatott Kiskőrösre. A 15-15 diák 2 pedagógus kíséretével megismerkedtek egymás iskolájával, a településsel, és annak környékbeli látnivalóival.

A pályázat lehetőséget teremtett diákjaink számára, hogy a „B” programelem rendszerén belül ellátogassanak testvértelepülésünkre, Naszvadra, ahol a helyi iskola mellett a település látnivalóival lettek gazdagabbak. A szervezés során lehetőség volt a települési ünnepségen részt venni, így gazdag programkínálat között válogathattak a kísérő nevelők, melyet ezután nagyon élveztek diákjaink. Meglátogatták a helyi tájházat, megismerkedhettek a település történelmével, valamint, hogy az áttelepítés időszakában hány szállal kötődik a két település egymáshoz.

Ez az EFOP-os pályázat nagyon sokrétű, és lehetővé tette/teszi, hogy gazdagodjon iskolánk tartalmi munkája.